Сопственици, управители и директори од разни компании и занаетчии од Општина Крива Паланка ја прифатија поканата на градоначалникот, Сашко Митовски, и се вклучија во иницијативата за формирање Локален економски совет, тело кое преку генерирање добри идеи и бизнис анализи треба да влијае на економската слика во Крива Паланка, да привлекува инвестиции и овозможи отворање нови работни места.
PalankaМитовски рече дека Локалниот економски совет ќе биде симбиоза на локалното стопанство, со општината, јавниот сектор, чаршијата и здруженијата на граѓани, со цел да се идентификуваат и решаваат проблемите и да се разменуваат идеи за побрз економски развој на Општина Крива Паланка.
Тој се заблагодари на присутните за бројноста и посака плодна и успешна работа, истакнувајќи дека на Локалниот економски совет му претстојат големи предизвици што ги носи глобалната економска состојба и ќе треба мудро и трпеливо да се работи за развој на стратешките економски прашања и изнаоѓање решенија за актуелни проблеми.
Sashko-Предлозите, сугестиите, идеите и критиките на Локалниот економски совет ќе бидат дел од сите активности, мерки и стратегии за развој на локалната економија со цел подобрување на бизнис климата и животот во Крива Паланка, рече Митовски.

На првата конститутивна седница беа избрани членови на советот кои ќе ги вложат своите лични капацитети за подобрување на животот во градот.

На состанкот присуствуваше и министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски, кој ја поздрави оваа иницијатива на Митовски и порача дека Крива Паланка е пример – општина која стана препознатлива како чист град, град со одличен потенцијал за развој на алтернативниот и планински туризам. Тој пред присутните ги најави најновите мерки од ИПАРД 3 програмата преку која за Република Северна Македонија ќе има на располагање вкупно 37 милиони евра, неповратни стредства за бизнис секторот.
Nikolovski-Крива Паланка благодарение на работата и на градоначалникот и на администрацијата, е во финална фаза на донесување на Генералниот урбанистички план, основа за локалниот економски развој, финишира и изградбата на експресниот пат Ранковце- Крива Паланка и се проектира експресен пат Романовце -Страцин, со што ќе се создадат реални услови за уште поголем развој на Крива Паланка. Владата работи и на мастер планот за Царев Врв, така што работиме интензивно, треба да се подигне квалитетот на животот и младите да имаат желба да останат да живеат тука, рече Николовски.
Palanka1Одделението за ЛЕР на Општина Крива Паланка го презентираше и петгодишниот план за локален економски развој на општината што тековно се изготвува со поддршка од УСАИД.