ЈСП денеска плаќа 100 денари литар нафта плус 18% ДДВ или 118 денари/литар.
Во моментов еден
литар нафта чини 84,5 денари, а дневната потрошувачка на нафта на ЈСП е помеѓу 25 и 28 тони. За да
станат работите појасни, ЈСП дневно прави загуби од 1 000 000 денари или месечно 500000 евра. Е па
извинете ама со вакво крадење сигурно ќе го банкротирате градот, вели Кичевски од СДСМ.