Обезбедени средства за изградба на нова фитнес зона во Крива Паланка.
-Општина Крива Паланка интензивно продолжува да работи со реализација на планот за изградба на модерен и урбан град по мерка на сите и во таа насока започнува со подготовка на документација за отпочнување со изградба поставување на нова фитнес зона кај спортско рекреативниот центар-игралиште, велат од локалната самоуправа.
Со одлука на Влада, финасиските средства за изгрдба/поставување на 15 фитнес зони во неколку општини на теритиријата на РС Македонија, меѓу кои и и Општина Крива Паланка, ќе бидат обезбедени преку Агенцијата за млади и спорт.