Пред триесет години, граѓаните ја донесоа историската одлука да основаат своја независна, суверена, демократска и социјална држава.
Врз основа на одлуката донесена на референдумот што се одржа на 17.11.1991 година, Собранието го усвои најважниот државен и правен акт – Уставот на Република Македонија.
Денес, нашиот Устав е позитивен пример којшто на сите свои граѓани им ги гарантира правата, без оглед на нивната етничка или верска определба.
ФБ статус на вицепремиерот Љупчо Николовски