Генералниот секретар на СДСМ, Љупчо Николовски изрази благодарност за повторно укажаната доверба.

„Благодарам за повторно укажаната доверба заеднички да продолжиме да градиме модерна, демократска и победничка #СДСМ.
Машината е во погон! Ќе обезбедиме уште позасилено, подинамично и поорганизирано дејствување!
Градиме европска партија, партија со иднина! Партија, прва во промените!“, истакна Николовски.