Граѓанинот е на прво место!
Со усвоените нови измени на шестте клучни закони за спроведување на процесот на дигитализација, преку електронско поднесување ќе се забрза и олесни процесот на добивање на лични документи, а со тоа ќе се избегнат редиците и чекањето по шалтерите.
ФБ статус на вицепремиерот Љупчо Николовски