Втората фаза од имплементацијата на Законот за квалификувана имиграција значително ќе го олесни вработувањето на работници од земји надвор од ЕУ, соопшти германската Федерална агенција за труд.

Домашните компании годинава ќе можат да вработат до 25.000 странски работници на одредено време. Ова првенствено се однесува на потребите на сезонските врвови. Новата фаза од спроведувањето на законот стапува на сила од 1 март.

Предуслови се вработување од најмалку 30 часа неделно, можност за регулирање на работата со колективен договор и плаќање на социјални придонеси.

Работодавачот има обврска да ги покрие патните трошоци на увезената работна сила.

Професионалните квалификации и дипломи не се услов, рече агенцијата, посочувајќи го како пример вработувањето во угостителската индустрија или на аеродромите.

Вработувањето е ограничено на најмногу осум месеци. Во исто време, земјоделските работници како комбајните не се вклучени во квотата од 25.000.

Сепак, од март ќе биде полесно да се ангажираат квалификувани работници, наведува агенцијата.

Условот е високо образование, или најмалку две години стручно усовршување во странство, плус најмалку две години работно искуство.

Регулативата се однесува на нерегулирани професии, како и работници од регулирани работни места чии квалификации се уште се проверуваат во Германија.

Таа категорија вклучува медицински персонал, архитекти, државни службеници и лекари. Повеќето професии во Германија не се регулирани.