Од 1-ви декември се забранува употребата на пластични ќеси во Македонија. Со тоа веќе нема да се произведуваат пластичните кеси, а биоразградливите ќе се наплаќаат по 15 денари.

Од први декември пластичните ќеси стануваат минато: Една биоразградлива ќе чини 15 денари
Со ова треба да се дестимулира купувањето на ваквите производи кои ја загадуваат околината.

За средствата од продадените пластични кеси, трговците ќе мора да водат евиденција по квартали, а надоместоците ќе треба да ги уплаќаат на посебна сметка на органот за животна средина.