Новиот состав на Владата и предлог Програмата за работа деновиве е пред пратениците.

Во фокусот се одговор на глобалната енергетска криза, заштита на здравјето, поголем економски раст и унапредување на животниот стандард на граѓаните.

Клучна цел на економската политика на Владата предводена од СДСМ е поголем и одржлив раст на економијата, пораст на БДП со удвојување на стапките на економски раст на среден рок и тоа од 2,5 %, на 5% просечен раст.

Тоа ќе се постигне преку зголемувањето на домашните и странските инвестиции, инвестиции во јавни и приватни проекти, како и зголемување на реализацијата на капиталните инвестиции.

Одржувањето на животниот стандард и куповната моќ на населението мора да се задржи и зголеми. За таа цел, една од првите мерки на новата Влада ќе биде поддршка на пензионерите, преку посебно зголемување на пензиите.

Растот на минималната плата ќе продолжи како и растот на просечната плата. Во првата половина на 2022 година ќе се заокружи економско-социјалниот дијалог за утврдување на новата методологија за пресметка и порастот на нивото на минималната плата.

Согласно Планот за забрзан економски раст, стапката на вработување се предвидува да се зголеми на 51,1% во 2024, а стапката на невработеност во 2024 да достигне 11,4 % односно 8,6 % до крајот на 2026 година.

Владата ќе спроведе стратегија која на краток, среден и долг рок ќе обезбеди сигурност со снабдувањето на енергенси и одржливост на енергетскиот систем, каде главен фокус ќе се стави на обновливите извори на енергија и ефикаснoто искористување на расположливите природни ресурси, како што се сонцето, ветерот и водата претставуваат основа на македонската енергетска револуција.

Владата во својата работа ќе се води од основните принципи на добро управување и тоа одговорност, ефикасност, отчетност и чесност и силно ќе се посвети на спроведување на Планот за борба против корупција.