Сајбер нападите и хибридните закани се нов начин на војување и вложувањето во оваа насока е нешто долгорочно и постојано, бидејќи никогаш не можете да кажете дека сте го достигнале врвот, кажа министерката за одбрана Славјанка Петровска во гостувањето во „Топ тема“.

-Вложувањето во одбраната, дали конвенционалната или во другите современи облици на војување е ствар на континуитет. Моќта на една армија се рефлектира во тоа колку вложувате во неа. Најдобрата рефлексија се гледа во буџетот. Ние транспарентно кажавме низ годините од 2010 па навака како се одвивал буџетот и од 2018 година како тој континуирано расте. Ако до 2017 се велеше дека НАТО е наша стратешка цел, тогаш како буџетот се намалуваше. Не може да имате модерна и современа армија ако инвестирате само во опрема. Сајбер одбраната е вложување во софтвер и човечки капацитети. Изминатите месеци тие процеси одат паралелно, кажа Петровска.

Во однос на новоформираното тело за лажните дојави бомби таа кажа дека кога има појава што не е надлежност само на една институција, тоа изискува заеднички координиран настап.

-Тоа е ад-хок тело, бидејќи од него во моментов имаме потреба. Што се однесува до НАТО, може во оваа насока да ни се помогна на два начина, преку тим за брза реакција или со долгорочна поддршка за развивање на националните капацитети, а постојаното усовршување во оваа насока никогаш не е доволно, истакна Петровска.