Советот на општина Крива Паланка го усвои Буџетот на општината за 2023 година.
Буџетот на Општина Крива Паланка за 2023 година донесува:
Милионски суми за патишта, проектирање, за изградба на детски катчиња.

-Ново воведени стимулативни мерки за поддршка на младите, ранливи категории граѓани, спортисти.

-Креирани мерки за сите граѓани.
-Нови проекти за развој на Крива Паланка.

1

998877665544

119876

2345