Усвоен општинскиот буџет на Крива Паланка за 2024 година кој за првпат интегрира развојни програми за Општина Крива Паланка, со основен буџет во износ од 216.000.000 денари, од кои дури 94.000.000 денари се наменети за капитални инвестиции.
На денешната седница на Советот, усвоена е одлуката за извршување на буџетот на Општина Крива Паланка за наредната година во вкупен износ од 522.000.000 денари, соопшти градоначалникот на Крива Паланка Сашко Митовски.
Претходно, тој ги соопшти низата мерки за граѓаните.