Прес-конференција на министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Трајан Димковски