Вкупно исплатените субвенции кон земјоделците во 2023 година се 7.9 милијарда денари, додека во 2016 година се исплатени 5.4 милијарда денари.
Бројките сами по себе говорат, кој води вистинска грижа за земјоделците!
420199670_951907852969718_6375914050262731350_n