Што е сега “НЕ”…..???!
Злобата од уши ви излегува, лесно е да собереш незадоволни ; националисти, …… па и по некој фашиста, тешко е да видиш подалеку, поразумно. Еве жената ви потврди и за јазикот и идентитетот..
Што сега не е јасно ?
Браните нечии туѓи интереси ?! Браните криминално фашистичко 11 г. владеење !
ДОСТА Е.
ФБ статус на Љупчо Јаневиќ