Ниту очекував нешто повеќе од самонаречената менаџерка, ниту пак однесувањето на Славевски и ВМРО-ДПМНЕ ме изненадува, како што не очекувам и да се понесе одговорност за изборот и начинот на однесување и менаџирање во изминатата година. Но, нефункционирањето на Градот Скопје мора да запре. Сеирот мора да се замени со акција и да се искористат сите законски механизми. Најпрво оваа сапуница да запре, а потоа да се покренат чекори за продолжување на живеењето на градот.
Потребна е акција за Скопје, сега!

ФБ статус на Јани Макрадули