Во периодот кога груевизмот навлезе длабоко во високото образование (на УКИМ се поништуваа избори на редовни професори без никаква причина и законски основ, само затоа што не беа поддржувачи на тогашната власт), главен извршител на нарачаните ”чистки” во високото образование беше извесен Ѓорѓи, просветен инспектор, заедно со неговиот колега Агим Саљиу. Денес, истиот Ѓорѓи како пензиониран државен службеник јавно го критикува издавањето уверенија за дипломирани правници на Штуловиот универзитет на лица кои не го завршиле образованието и бара одговорност!?
Па, токму овој Ѓорѓи (заедно со Агим) треба да одговара за тоа што како државен просветен инспектор за високо образование во тоа време не извршил контрола и не ја спречил и санкционирал оваа појава!
ФБ статус на проф. Ана Павловска Данева