Градоначалникот на Крива Паланка, Сашко Митовски соопшти дека Општина Крива Паланка отпочна со консултации во работни групи за проектно планирање на изградба на

📎затворен градски пазар со деловно-административен објект
📎изградба на катна гаража во централното градско подрачје и
📎 воведување зонско паркирање.

„Во претстојниот период ќе ги консултираме граѓаните за нивните потреби и мислења во однос на овие приоритетни проекти,за да се направи најдоброто за сите жители на општината“, посочи Митовски.