Владата на Република Северна Македонија предводена од СДСМ, со исполнети 79.14% е најотворена во регионот според Индексот на отвореност, согласно резултатите од последниот мониторинг, стои во објавата на Фондацијата Метаморфозис на социјалните медиуми.

Резултатите од истражувањето покажуваат и дека владите во државите од регионот не постигнале значителен напредок во однос на проактивна транспарентност и отвореност кон граѓаните. Според индикаторите на отвореност по нашата држава е Советот на министри на БиХ, со исполнети 73,31 % од индикаторите на отвореност.

Анализата се однесува на мерењата за 2022 година, издадена 2023 година, и е дел од публикацијата „Процена на доброто владеење на извршната власт во Северна Македонија и во регионот преку индексот на отвореност“, изработена од Фондација Метаморфозис.