Висината на вкупната финансиска поддршка за нашето јаболко во 2023 година изнесува 174.300 денари по хектар.
Во 2016- поддршката е 58.000 денари по хектар.
МЗШВ: Го подобруваме животниот стандард на земјоделците преку конкретни мерки во македонското земјоделство