Министерството за труд и социјална политика ги информира граѓаните дека е започната исплатата на образовниот додаток за третиот мерен период за учебната 2023/2024 година.

Исплатата се врши во четири мерни периоди:

Прв период: во декември тековната година
Втор период: во февруари наредната година
Трет период: во мај тековната година
Четврт период: во јули тековната година