Ако ги споите елките од Скопје и Битола, ќе добиете една целосно накитена. #ОдПолаДоПолаНакитена