ТОТАЛНА КОНФУЗИЈА!
САМО НЕ ВИСТИНА!
Како професор по деловно право тврдам дека госпоѓава Данела го злоупотребува зборот МЕНАЏИРАЊЕ и несоодветно го употребува.
Градот е локална заедница а не стопанска комора! Госпоѓава залутала!
Зборот менаџирање го употреби 348 пати, по правило кога немаше разумен одговор или објаснување на поставеното прашање на водителот како финансиски ќе ги поткрепи мегаломанските ветувања со буџетските средства на градот.