Листата за совет на Струга од Левица.
Генералната секретарка носител. Мајка и и татко и подолу на листа.
Четири семејства половина листа.

Извор: Seir