Не сме за свикување на Собрание, не сме за да одиме на избори…