➳ За пензионерите со пензии до висина на минималната плата ќе има финансиска поддршка.
МИНИМАЛНИ ПЛАТИ
➳ Минималната плата ќе биде биде покачена на историско највисоко ниво од 22.500 денари.
Дополнето:
ЈАВЕН СЕКТОР
➳ Зголемени плати ќе имаат и работниците во целиот јавен сектор.
АНТИКРИЗНИ МЕРКИ
➳ Предвидени се 130 милиони евра.
➳ Државни субвенции за трошоци за електрична енергија.
итн.
ФБ став на Ацо Лукароски