Гога во капут во јуни месец на меѓународна конференција, да се знае дека ја претставува СЕВЕРНА Македонија.
Твит на Agent X