Знам дека СДСМ оствари само дел од ветувањата. Знам дека локалната самоуправа не е на нивот на централната. Знам дека касно му текна дека треба да се реши прво судството. Но до сите неопределени: Дали да го вратиме судството на Ж, судството на Филимена и Михајло. Дали?

Гоце од Прилеп

Untitled