Идејата на овие масовни непогоди е да соработуваме, да се бодриме меѓу себе, да ги слушаме препораките на надлежните институции и да размислуваме.

Соработуваме, се бодриме меѓу себе, ги слушаме препораките на надлежните институции. И размислуваме. Недисциплина и површен критицизам – стоп!

ФБ статус на Ненад Јовановиќ