Чомовски го прашува Мицкоски дали ќе се откаже од една плата на факултетот каде предава, имало електронска анкета, он вели – ,,Ќе се воздржам од одговор, мнозинството реши не”.

Он се сокри зад мнозинството. А, зборува за храбри одлуки во емисијата ,,Трилинг”.
Човеков не знае да одговори на просто прашање во свое име, да заземе став, сака држава да води.

ФБ статус на Јорданка Ивановска-Јоци