На 22 март 2004 година, во Даблин, Република Ирска, Владата на РМ поднесе барање за членство во ЕУ со што се потврди континуираната и јасна политичка определба за приклучување кон Унијата. Апликацијата ја предаде тогашниот македонски премиер Бранко Црвенковски.