Владата ги расчисти правните дилеми и одлучи да ги префрли парите за инвертоери за граѓаните на сметките на општините, а тие со свои програми треба најпрвин да ги определат зоните, а потоа да овозможат имплементација на оваа мерка.

На овој начин некаде 10.000 македонски домаќинства ќе добијат субвенции за набавка на инвентер клима со што би се допринело за намалување на загадениот воздух.