ОАЕ ја ставија Северна Македонија меѓу приоритетните земји за идни инвестиции. Меѓународниот совет на инвеститори и инвестициските фондови во ОАЕ изразија голем интерес за инвестирање во преработувачката индустрија во делот на овошје и зеленчук, во greenhouses, во овчарство и кланичните капацитети.

-Им го презентиравме капиталниот проект за модернизација и изградба на откупните центри во Струмица, Ресен и големата агроплатформа во Скопје, а силен фокус ставивме за можни инвестиции во изградба на брани и системи за наводнување, информира министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски.

Тој исто така додаде дека со два тима се договорени следни состаноци, и посета на нашата држава на кои ќе се детализираат можните проекти и зголемување на соработката.