Денес е можеби најважниот ден во модерната македонска историја.
Ерата на себеперцепција на жртва официјално завршува. Доаѓаат светли денови за сите нас. Да се радуваме и да се гордееме. Заслуживме!
Одново сега знамето се вее..