-Вложуваме во младите и ги мотивираме да работат во производствената дејност. Од идната недела стартува мерката младински додаток со кој на младите до 23 години ќе им се исплаќа месечно по 3.000 денари. Ги повикувам младите вработени во производство и земјоделство да се пријавуваат во Центрите за вработување, а парите ќе се уплаќаат дирекно на нивните трансакциски сметки, објави Санела Шкријељ, заменик министерка за труд и социјална политика.