Директорката на Управата за јавни приходи, Сања Лукаревска, објави податоци за искористеноста на мерките за финансиска поддршка за април 2020 година.

Искористеност на мерките за финансиска поддршка за април 2020 по големина на фирми согласно број на вработени, број на компании и вработени кои се опфатени со мерките и комбинирање на мерките по дејности👇