За граѓаните кои останале без работа поради кризата, државата ќе исплаќа паричен надомест – месечна плата, секој месец во висина од 50% од просечната месечна нето плата на работникот за последните 24 месеци односно согласно член 68 од законот за вработување и осигурување во случај на невработеност. Каде јасно е објаснето решението за работници кои останале без работа.

Ова е втората од сетот мерки кои денеска ги објави претседателот на СДСМ, Зоран Заев.