“Пол**онот и член на злосторничкото и криминално здружение Влатко Ѓорчев кој ни еден ден нема работен стаж надвор од собранието, значи па**зит, не сака и не може поинаку да постапува освен да ги извршува партиските задачи на злосторничкото здружение. Дали на овај начин тој им се одмаздува на професорите затоа што подолг период не можеше да го заврши факултетот ?” – коментира граѓанин на веста дека ВМРО-ДПМНЕ и Влатко Ѓорчев го блокираат покачувањето на платите во високото образование.