Владата на Република Северна Македонија ја разгледа и усвои Информација за потребата за набавка на две термални камери, опрема за ЈЗУ Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, и лична заштитна опрема за Министерството за здравство и останатите институции вклучени во активностите во врска со Корона Вирусот COVID-19, и го задолжи Министерството за здравство да ја спроведе набавката.