Пензијата ќе биде исплатена во понеделник на први април 2024 година.

Овој пат истата ќе биде покачена за нешто повеќе од 5%.

Со новото покачување оние кои земаат најниски пензии до 20.000 денари / месечно ќе можат да очекуваат повеќе од шесто до осумстотини денари на месечно ниво, оние кои досега земале пензија над 20.000 денари ќе добиваат од околу 1250 денари повеќе.

Оние со пензии над 32.000 денари до 50.000 денари ќе добијат дополнителни 2000.

За тие кои добивале пензија од 50 илјади денари и повеќе следуваат плус 3000 денари.

Следното зголемување на пензиите ќе биде во септември 2024.