Граѓаните на Крива Паланка изминативе години беа сведоци како поради неодговорна грижа на сопственик одгледувач на говеда, неговото стадо пустошеше по градот правејќи штета по имотите на граѓните.

На нехуманиот и недоговрен начин на чување на животните од страна на сопствениците е ставен крај. Од стана на АХВ изречена е прекршочна мерка за одземање на животните од одгледувалиштето, која веќе е правосилна од 17 април 2024 година и веќе оваа недела како што информираат од општина Крива Паланка се очекува голема акција за заловување на говедата.

1

Со оваа мерека конечно граѓаните на оптштина Крива Паланка ќе можат да здивнат, а нивните имоти нема да бидат оштетувани.

Пред донесување на ова конечно решение Агенцијата за храна и ветеринарство, со свои официјални ветеринари, на 29 и 31 јануари 2024 година извршиле вонреден инспекциски надзор на подрачјето на Крива Паланка, каде е костатирано дека сопственици на одгледувалиште на говеда не ја обезбедиле соодветната заштита и благосостојба на животните, кои се под нивна грижа и за нив не обезбедиле соодветни услови за чување.

2

Против сопствениците на одгледувалиштето покрената е прекршочна постапка за сторен прекршок по член 12 став 1 и 2 од Законот за заштита и благосостојба на животните.