Караванот на “Најдоброто за мојата општина” денеска е во Делчево