Мене тутуно ми помина 220 денари, ама со оној онаму, преку улица, што се кезит, оној со наочарине, е со него се договоривме спонтано да кажам 170 денари. Поспонтано од ова ја неумеа.

Ненад Јовановиќ