Мицкоски вчера:

Мицкоски во едно не толку дамнешно време:

Болно, ама вистинито!