Каде забега ВМРО-ДПМНЕ?
Во ист ден, на иста телевизија:
Експертот за здравство Маркоски вика „не е опасна болест“, а економскиот експерт Славески вика „ова е здравствена катастрофа“!
Сиктер бре, забегани!