Лево: д-р Венко Филипче
Десно: Антонио Милошоски
Секој со маката…
ФБ став на Зоран Милошески