На денешната седница Владата даде согласност Министерството за здравство да иницира постапка за набавка на медицинска опрема – ангиограф за потребите на ЈЗУ Универзитетски институт за радиологија Скопје во вкупна вредност од 60.000.000,00, средства планирани во програмите опфатени со развојниот дел од буџетот во 2020 година, 2021 година и 2022 година.