ФБ фул со експерти.
Фул со теории на заговор.
Фул со гнев.
Фул со злоба.
Фул со хејт.
Секој ден дознаваш дека некој што го познаваш починал.
Фрустрации и комплекси од сите страни.
Блак.
Ми се гади.
Ми се повраќа.
Време е да одморам малку од ФБ.
ФБ став на Замир Мемети