Ние нашиот збор го почитуваме, достоинствено за празниците за сите, зошто така треба ‼️
Денес се изврши исплата на финансиската поддршка од новиот пакет анти кризни мерки наменети за ранливите категории на граѓани и средствата се веќе на трансакциските сметки на овие граѓани!
Исплатени се:
👉 2.000 денари за корисници на:
– посебен додаток, -правото на надоместок заради попреченост и -самохрани родители кои се корисници на гарантирана минимална помош.
-👉3.000 денари за корисници на пензија до 14.000 денари,
-👉2.000 денари за корисници на пензија од 14.001 до 16.000 денари, и
👉1.500 денари за корисници на пензија од 16.001 до 19.000 денари.
Солидарност, праведност, еднаквост ✊
ФБ став на Мартин Костовски, пратеник