Денес со советниците на СДСМ направивме увид на завршената работа и реновирање на тоалетните јазли во О.У. Александар Здравковски Јегуновце. Од денес се во употреба…

Вака ние се грижиме за децата во општина Јегуновце.

16 години Локална власт и 11 години Централна власт
Коцески и Груевски се слушаме …..

Дарко Блажески, градоначалник на Јегуновце